20080221

Ungdomsting nästa vecka

Nästa vecka kommer ungdomstinget att sammanträda tillsammans med flera folkvalda politiker från landstingsfullmäktige. Det här är något som jag aldirg deltagit i på lokal nivå men däremot vid Nordiska rådets sessioner och utskottsmöten. Att folkvalda och inte folkvalda träffas är en ganska unik nordisk modell iaf i plenum. Däremot att representanter för den viktigaste rekryteringsmålgruppen för demokratin "ungdomarna" får träffa riktigta politiker är enormt viktigt både för de unga och politikerna. Det är i samtalet och diskussionen som förståelse och respekt för varandra skapas.

De 55 motionerna visar behovet av politisk diskusission och debatt. Från bättre skötsel av vägarna (som jag till motionären måste påpeka är en ekonomisk fråga) till ett nej till de 36 miljonerna som stortorget kostar, (Jen(s) idé), vidare mot bättre öppetider på ungdomsmottagningen och till bidrag till kvinnor för högre kostnader pga av mensen (ja varför inte?).

Mycket går att säga om motionerna. Flera ligger utanför landstingets makt, några borde mailas till respektive kommun och en del borde läggas på riksdagens bord. Tydligt är iaf att det finns idéer, viljor och ett samhällsengagemang från er som behövs tas tillvara på. Ja det går inte säga annat än att de flesta av dessa är ganska lika en del motioner till CUF och att det visar på ett engagemang. Hur som hoppas jag att flera av er engagerar er politiskt för att kunna påverka mer och göra världen ännu bättre.

Imorgon är Centerpartiets Ungdomsförbund på Nolia mässan besök oss gärna och kanske ta ett snack förbundsordförande Magnus Andersson som är i länet besök, just nu till och med sovandes på min soffa just nu på det fasionabla "Litsvägen Inn". Det är väl en minister, EU-parlamentariker och en kung eller president som är kvar på listan för att göra den helfylld.

Inga kommentarer: