20080228

Region norra norrland färdiga?

Hittade det här pressmeddelandetStefans Tornbergs blogg. De i norra delen verkar ha kommit en bra bit på väg i sitt nya samarbete. Tydlig blir också nyttan av regionsamarbetet när det redovisas vad som regionen kommer att bestämma över. Det i fet text har vi i Jämtland makt över det andra ligger hos staten/länsstyrelsen (same same).

"Det blir ett sammanhållet regionalt utvecklingsuppdrag som bygger vidare på Skåne- och Västra Götalandsmodellen och på den av Ansvarskommitténs föreslagna "Lag om regionalt utvecklingsarbete". Det innebär att ta över ansvaret för utvecklingsfrågorna från respektive länsstyrelse och att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet i den nya regionen. I första hand handlar det om arbetet med:

· Regional utvecklingsplan, inkl geografiska regionintressen och regiontrafikplan

· EU:s strukturfonder
· Regionalt utvecklingsanslag (ersätter länsanslaget)
· Regionala tillväxtprogram
· Lokal och regional kollektivtrafik
· Regional anpassning och konkretisering av nationella miljömål
· Regionalt folkhälsoarbete, naturvård, kulturmiljövård
· Beslut om statsbidrag till regionala kulturinstitutioner
· Regionalt jämställdhetsarbete"Vi får hoppas att vi i Jämtland lyckas enas så länets lokala politikerna får makten över resurserna och också kan väljas och röstas bort i allmänna val. Alternativet att det är något av departementen som styr via länsstyrelsen något som egentligen borde vara vårt gillar jag inte.

Inga kommentarer: