20080228

Mät det du vill veta

Efter utbildningen i Balanserat styrkort har många diskussioner kretsat i att vi (politiken) behöver bli bättre att sätta mål och prioritera vad vi mäter. I dagens ÖP förklarar Uitto att nu skall "- Det ska vara en enkät med öppna namn och den ska finnas tillgänglig för medborgarna. Man ska kunna se vad det till exempel är för telefontillgänglighet på sin hälsocentral." Det här är ju iaf ett steg framåt, däremot känns det mer tveksamt i perspektivet att ledamöter ur majoriteten på under styrelsen ifrågasätter statistik från "Väntertider i vården" som är Sveriges kommuner och landstings databas som redovisas just olika former av väntertider i vården. Inga andra än vi själva har skickat in information till databasen och ändå vill man inte inse fakta utan vill ifrågasätta resultaten.

Det är ett steg i rättriktning att majoriteten har tagit till sig av vårat tjat om att vi behöver veta hur det ser ut idag för att kunna ta beslut inför den kommande framtiden. Det känns tydligt att det hos vissa i majoriteten finns en inbyggd skepsis till att mäta resultat i våra enheter. Det kan vara samma ovilja som finns mot att sätta betyg i skolan elelr så vill man inte ge människor den informatione, jag kan bara gissa. Jag är iaf av den bestämda uppfattningen att om vi ska ge våra invånare rätten att lista sig på valfri hälsocentral och makten att rösta med fötterna behöver vi också tillhandahålla dem information.

Inga kommentarer: