20071212

Motion ger starka ben

Som uppföljning på Centerpartiets motion om Jubileumsbroddar är det nästan klart att en avhandling visar på att motion stärker benmassan hos män. Effekten hos kvinnor är inte fastställd men i avhandlingen ingår också kosten med bra ämnen som vitamin D och fettsyror.

Från Dagens medicin:
Enligt en avhandling som Magnus Högström, ortoped och överläkare på Idrottsmedicin, Norrlands universitetssjukhus, försvarar den 14 december, har fysisk aktivitet stor betydelse för män.

Inga kommentarer: