20071211

Framtidens sjukvårdspolitik del 3 - Lära av Norge

Norge kommer att stå i fokus och studeras framöver en hel del i mitt arbete. ord som inte många väntat komma från mina läppar...

Norge har först och främst genomfört fri etableringsrätt i primärvården (samt slopat allmänläkarkravet). Det har lett till att fler än någonsin har EN fast kontakt (läkare eller annan) i sina kontakter med vården. Även de som bor i de riktigt glest befolkade områdena i Norge (sweet!) har bättre täckning och kontakt. Det är bra och jag vet att regeringen blickar på Norge när de arbetar med div utredningar om valfrihet i vården.


För det andra har Norge (likt alla andra länder utom Nordkorea, Cuba och Sverige) slopat sitt monopol på att driva apoteks butiker vilket jag hoppas vi gör i Sverige snart med. Det som är viktigt att hålla ögonen på är att vi inte går från ett offentligt monopol till ett privat monopol. Hela grejjen med att konkurrensutsätta offentlig sektor är att ge människor mer makt och skapa konkurren mellan aktörer.
Norrmännen verkar enligt DN hursom nöjda med förändringen iaf människorna.

Inga kommentarer: