20071111

Schlingman stoppar regionfrågan?

Efter gårdagens trevliga grillning ute i snön var det inte jätteroligt att kliva upp, och inte blev det roligare av att moderate partisekreteraren Per Schlingman på DN debatt meddelat inget skall ske i regionfrågan innan valet 2010...

Den nya regionindelningen genomförs inte. Inte heller kommer någonting att växa fram underifrån före nästa val. De som vill genomföra en förändring får söka mandat för detta i valet 2010. Därefter bör en bred parlamentarisk enighet krävas för att någon regionförändring ska kunna komma till stånd. Samtidigt kräver vi moderater att det tydliggörs att regeringens samordningsman inte har mandat att försöka driva igenom det av oss nu förkastade förslaget.

Det har altid funnits en stor tveksamt inom Moderaterna mot att flytta makt från staten till regionala "parlament". Vidare vill delar av moderaterna fortfarande lägga ner landstingen (för då får man mer sjukvård?) och lösningen som skall ersätta landstingen är en nationell sjukpeng/sjukförsäkring. Det är troligen här som armbrytningen sker regional makt och ansvaret för sjukvården mot statlig styrning och nationel vårdpeng. Inför moderatstämman var det också en strid om mälardalsregionen men jag hoppas innerligt att det inte sätter stopp för utvecklingsmöjligheterna i alla andra delar av landet.

Det här inlägget är för mig mer ett sätt att stoppa förändringen av styrningen av vårat land. Idag är ju väldigt mycket styrt från Rosenbad, rikdag och departement samt verken. I det nya förslaget skulle regionerna själva få styra i frågan om vägar och andra kommunikationer bara för att lyfta ett exempel. Det här sker till viss del redan idag, Länstrafiken Jämtland försöker i ett bolag med de tre andra länstrafikbolagen, kallat "Norrtåg AB, ta över dagtidstrafiken på järnvägen i Norrland. Flera såna organisationer finns redan i ex Norrlandstingen som inte bara är en förning utan i förbundsordningen står följande...

Norrlandstingen har ett gemensamt ansvar för beställning, planering och samordning av regionsjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Regionsjukvården ska samordnas till enheter där en tillräcklig volym, hög vårdkvalitet och en kostnadseffektiv verksamhet kan garanteras. Det gemensamma ansvarstagandet utövas av regionförbundet med följande huvuduppgifter; Regonsjukvård, Utbildning och forskning, Folkhälsa mm.

Det här är naturlig utveckling och ett behov som finns att som nu både länstrafik och landsting söker sig samman för att tillsammans bättre möte utmaningar som finns. Att som Schlingman försöka lägga kastrullocket på en gryta som redan kokar och säga "det kommer inte växa fram något underifrån" är antingen väldigt naivt, ett tappert försöka att sopa frågan under mattan eller så förstår han bara inte behovet av regioner.

Trots allt har åtskilliga möten, arbetsgrupper och återigen möten, diskussionskvällar och människor på sina kamrar vägt olika förslag och lösningar mot varandra. Bara Centerpartiet i Jämtland har bjudit in personer från Halland, Åland och Västra Götaland för att diskutera frågan. Sen är kravet att det skall underställas folket löljigt tycker jag, vad ska vi rösta om "Vi vill ha regionkommuner" det har ju redan 98% sagt ja till. Men sen är en till frågan om de vill ha större eller som idag? Vilka frågor ska isf regionkommun få bestämma över är nästa fråga? För vet man inte innehållet kommer bli är det ju svårt att tycka till. Vi kanske får mindre makt regionalt mot tidigare.

Rent demokratiskt tycker jag att herr Schlingman skall hålla sina fingrar borta från vad vi i landsting och kommuner vill göra tillsammans med andra. Flera gånger har denna process pågått och aldrig verkställt, därför står vi idag med en organisation som kan härledas till 1600-tal. Vi behöver en förändring och mer makt till regionerna skulle ge oss chans att kunna utvecklas på egna iniativ och efter våra egna förutsättningar. Jag tror det kommer en stark motreaktion från politisk håll, den här är inte en ickefråga. När det finns ett klart förslag till hur Jämtland och andra län vill samarbeta så hoppas jag att regeringen och riksdag lyssnar och godtar ett underifrån perspektiv och att Schlingman sitter på sin expedition och jobbar den dagen.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Schlingman har helt rätt.

Regeringen har ansvar för hela landet och den strukturomvandling som regionförslagen egentligen medför kommer att ha långtgående konsekvenser för många platser i Sverige.
Vi har nu ett tjugotal residensstäder. Flertalet av dessa föreslås förlora sin ställning och sammantaget tiotusentals jobb som istället kommer att flytta till "nya regionhuvudstäder". Statliga inrättningar föreslås vidare följa denna nya regionindelning vilket i förlängningen kommer få stora konsekvenser för sjukvård, polismyndigheter, domstolsväsendet, Sveriges Radio, Sveriges Television med flera. En senare följd kommer sannolikt vara att näringslivet kommer att anamma denna nya regionindelning vilket i sin tur ytterligare kommer att utarma de städer som inte får status som regionhuvudstad.

Det är hur lätt som helst att sitta i storstäderna och tycka att en ny regionindelning vore klockren. Har du egen villa eller bostadsrätt eller driver näringsverksamhet i de mindre residensstäderna så hamnar förslaget i en annan dager.
Regionindelsningsförslaget är från början ett sosseprojekt som luktar betongförort och stordrift lång väg!
Släng förslaget där det hör hemma, dvs i det cirkulära arkivet!

Vill man göra besparingar bör man istället titta på kommunerna. Vi har alldeles för många sådana. Det finns fem kommunfullmäktige inom två mils radie från det största torget i min hemstad! Skall man driva igenom nåt nytt så borde kommunsammanslagningar ge vansinnigt mycket bättre effekt ur kostnadssynpunkt!

Jonas Rask Samuelsson sa...

Hej anonym!

Vad det gäller dessa demagogiska ord om "långtgående konsekvenser" så är det väl mycket som skulle kunna bli bättre, men förändring brukar många frukta. Vårdgarantin uppfylls inte, domstolarna föreslås av de egna myndigheterna att centraliseras iaf i hela Norrland. Dagens situation är ju inte direkt optimal, de "statliga inrättningarna" ska ju serva folk inte flytta för att valkretsar ritas om. Nä det verkar som du sitter och tänker utifrån "systemet" vilket är det ständiga problemet med statsmän och deras tanke övningar.

vill du sen slå samman kommuner är det bara att berätta det och bilda opinion för det. I Hälsingland samarbetas det mellan tjänstemän över kommungränserna trots att det är 4-6 mil mellan varje kommunhus.

Du får väl se till att ledningarna luftas så att du får någon verkan i systemet...

Anonym sa...

Hej du indelte!
Ditto skulle man kunna säga. Vill du bilda regioner så får du fortsätta med att skapa opinion för det så att folket kan få bestämma om det i allmänna val.

Undrar just hur mycket pengar Jämtland skulle få till infrastrukturinvesteringar om besluten om dessa skulle fattas i Umeå?

Regionindelningen handlar i grunden om pengar och inflytande där fåtalet vill roffa åt sig mer av vad flertalet nu har.

Att ni har dåligt med pengar i landstinget har mer att göra med att ni inte har så stort inflytande över fördelningen av medel. Du vill därför ge ännu fler en möjlighet att stoppa ner sina giriga fingrar i den pengapåsen innan den anländer till dig och din hemort. Ursäkta språkbruket men.....that doesn't make f-ing sense!

Jonas Rask Samuelsson sa...

98% av remisssvaren till ansvarskommittén ställer sig positiva till att bilda regionkommuner. Viljan att få mer makt på en regional nivå som motvikt mot "Rosenbad" är stor.

Hur mycket pengar får Jämtland om det beslutas i Stockholm - löjligt argument om Umeå där.

Som du resonerar så kommer kakan vara konstant och fördelningen bestäms tydligen inte via skattesatsen i landsting/kommuner. Det känns byråkrati, kartor och fördelningssystem över ditt resonemang. Jag försöker lyfta fram möjligheterna, potential och behov.

Anonym sa...

100% av de som svarat från kommunerna är politiskt tillsatta. Ingen av dem är vanliga skattebetalande medborgare utan politiska uppdrag och utan tvång att följa partilinjen. Därför är den remissen snudd på värdelös i denna del. Många av politikerna lär dessutom ändra ståndpunkt när de inser konsekvenserna samt att allmänheten kommer få möjlighet att rösta bort detta vansinniga förslag.

Det är inget löjligt argument att misstänka att (enligt exemplet) Umeå skulle få ett mycket väl utbyggt infrastruktursystem om den staden blev regionhuvudstad i er region. De flesta av regionens beslutsfattare skulle ju vara bosatta där och varför skulle de bekymra sig särskilt om Jämtland?!
I den "Nya Regionen" kommer det knappt bo nån kvar där!
Varför skall förresten företag investera i Jämtland när det inte finns arbetskraft kvar?
Varför skall den "Nya Regionen" då tillhandahålla vård i samma utsträckning?
Snacka om långtgående konsekvenser!

Har du ingen koll på varför det är överhettning i Stockholmsregionen? Har du ingen koll på det faktum att ca 85% av infrastukturpropositionens medel hamnade i storstäderna?
Har du ingen koll på vad som hänt i den forna residensstaden Mariestad sen alla beslutsfattare flyttade till Göteborg?'

Vad gäller kakan och skattesatsen kan jag upplysa dig om att mitt län producerar ca 10% av Sveriges BNP.
Vårt problem är "bara" att de som fattar besluten om investeringar, statliga skatter och infrastruktur sitter i Stockholm och de....ja de brukar bara åka på våra vägar i samband med valkampanjer.

Östersund med omland kommer, likt Mariestad och likt stora delar av landet, bli ytterligare marginaliserat efter införandet av en ny regionindelning.

Vill man frigöra resurser bör man slå ihop kommuner. Det finns, nationellt, tiotusentals tjänster och miljarder kronor att spara där.
Ni skulle säkert kunna anställa flera hundra läkare bara i Jämtland med de besparingarna!

Jonas Rask Samuelsson sa...

Nä vi föreslår inte att slå samman kommuner vi lobbar mot regeringen för att utöka läkarutbildningen vid Umeå universitetssjukhus för dessa kommer att ha förlagd utbildning i Östersund. Det medför fler av bristvaran läkare i Jämtland och det vi har brist på, det som är bra för Umeå blir alltså bra för oss!

Om man slår samman kommuner kommer då tjänstemän flyttas från tidigare kommuncentran till "det nya"? Apropå residensstäder...

Anonym sa...

Det är inte kommuntjänstemännen som flyttar men väl landstingsadministrationen och länsstyrelsen. I förlängningen lär lokalradion, polisledning, domstolsväsendet, länsarbetsnämnden, idrottsförbunden med flera, också ge sig iväg till Ume (om det nu blir den staden som blir regionhuvudstad). Det lär säkert bli ett tusental jobb som försvinner från Östersund ganska snabbt. Många av de som har dessa jobb har säkert också en make/maka som arbetar och som flyttar med. En del har barn vilket innebär att elevunderlaget i en del skolor minskar vilket i sin tur leder till att lärare får sägas upp, en och annan butik får säkert också lägga ner, villapriserna kommer att gå ner eftersom utbudet ökar och i och med att folk flyttar så minskar skatteunderlaget till allt, dvs vägar, vård och omsorg, skola och utbildning.

Företagen kommer att ta sig ytterligare en funderare när det gäller etableringar/utbyggnad, vilket innebär att nästa runda sätter igång med fler nedläggningar, fler arbetslösa och fler tomma hus/lägenheter.

Det är pga detta som jag skrev det jag skrev tidigare: "Regionindelningen handlar i grunden om pengar och inflytande där fåtalet vill roffa åt sig mer av vad flertalet nu har".
Er nya regionhuvudstad (dvs fåtalet) kommer att sänka Östersund och Jämtland (del av flertalet)!
Ni får väl leva helt på turismen. Hoppas att "global warming" inte blir av.

Helt otroligt att nån måste förklara detta för en norrlänning!
Ni, om några, borde ha sett det förut?!

Visst flyttar kommuntjänstemännen också om man slår samma kommuner i Jämtland. Men de stannar i Jämtland tillsammans med kommunalskattepengarna och det är det som är avgörande.

Jonas Rask Samuelsson sa...

Din syn på politik, företagande och statlig styrning utgår ju från precis det som Socialdemokraterna under sina år vid makten bidragit med.

Jag tycker du ska ta en titt på västra Götaland och hur de har byggt upp administrationen i sin regionen. Sen får du komma tillbaks och berätta igen att deras metod inte går att använda på Norrland. Tills dess ska jag fundera på om din teori funkar för tillväxt på landsbygden och om vi då kanske ska dela alla kommuner för att få fler företag i mindre orter.

Man höres....

anonym sa...

Jag tittar ständigt på Västra Götaland. Idag tittade jag dessutom i Dagens Samhälle där man skriver om krisen i den forna residensstaden Mariestad. De klarar inte av att få debet och kredit att gå ihop längre i denna tid av högkonjunktur!

Åmålsborna har 8 mil till ett akutsjukhus och hoppas dagligen och stundligen att det egna behovet av akutsjukvård endast kommer att uppstå när de är på besök i Göteborg! Annars är det nog kört!

Vad gäller sossar och regionalpolitik så har många delar av Sverige kunnat få universitet och högskolor, Östersund är ju med i det gänget. Förmodligen bottnar mycket av detta i röstfiske så ingen kan beskylla mig för att inte ha en mycket hälsosam skepsis gentemot deras insatser inom regionalpolitiken.
Nyfiken fråga: har fack-klubbarna i Jämtland börjat diskutera sammanslagningar med de lokala dito i Umeå ännu? Bli inte förvånad om det sker mycket snart. Det är många som vill lägga demokratin åt sidan i stordriftens namn!

Jonas Rask Samuelsson sa...

Avstånden har ju alltid funnits men fler och fler överlever, teknik utvecklas och behandling inleds tidigare. Behovet av en utbygd primärvård med ökad kompetens och möjlighet till akutinsatser i ambulans är ju en naturlig väg att gå.

När det gäller demokrati så är det oftast styrelsena själva som sätter agendan, INTE avstånden! Att tro att demokrati kan ställas i direkt realtion till avstånden är som att tro att teknikutveckling inte finns. Det som behövs inom demokratin är att utveckla mötesformer och att politiker i större grad tar till sig av den nya tekniken som ger nya och bättre möjligheter i kommunikationen med väljare och medborgare.