20071127

Samefrågan på landstingsfullmäktige

Idag har vi inlett vårat två dagars fullmäktige. Precis som vanligt hålls informationer och grupp & allians möten första dagen. Förmiddagen ägnas åt att lyssna till Ingwar Åhrén från Gaaltjie som också varit styrelseordförande i sametingspolitiken. Frågan är mycket känslig och är en hetare potatis än vad många tror. Ett exempel är den debatt som var i Härjedalens kommunfullmäktige förra veckan där ordet rasism användes i en diskussion om gränsdragnignar och statens sätt att sköta samepolitiken.

Inga kommentarer: