20071106

Framtidens sjukvårdspolitik del 2 - valfrihet gör skillnad

Nu har människorna i Halland valt och det ger så klart utslag i planeringsförutsättningarna och resultatet för resp vårdenhet i primärvården i Halland. Halland var ju först ut med att införa en kundvalsmodell i primärvården med sitt "vårdval Halland". Det har gett invånarna möjlighet att välja men samtidigt också personal och företag möjlighet att etablera vårdinrättningar - EFTER ACKREDITERING från landstinget i Halland. I ackrediteringen ställs krav på innehållet i vårdenhet. Efter den processen har Hallandsborna fått göra sitt "vårdval".

SR P4 Halland rapporterar nu att det går sämre för vissa och bättre för andra enheter i Halland. Var femte enhet går med minus men hela var tredje av de offentliga enheterna (för det finns privata, offentliga och kooperativa alternativ i Halland) går minus, inget att snacka om anser jag. Det är ju halläningarna som avgör var de vill ha sin vård. Sen att det går sämre för de offentliga än de andra driftsformerna får tala för sig själv. Trots allt är det folket som valt var vård, tillgänglighet, trygghet och bemötande (eller vilka kriterier de nu tänker på i sitt val) är bäst inte politikerna. Precis som det skall vara mer makt till den lilla människa - no further comments.

Inga kommentarer: