20071103

Annorlunda inlägg om krisberedskap

Msåte bara tipsa om detta inlägg på SvD Brännpunkt. Kanske ligger det ändå en del i påståendet, Italien som var snabbast under Tsunami katastrofen. Mycket tack vara att en tjänsteman agerade fort som attan. Något att ta till sig i arbetet med regeringens krishanteringsfunktion.

Inga kommentarer: